سرور های ایرانی/فارسی در ماستودون

لیست سرور های فعال در شبکه اجتماعی ماستودون

بزرگترین سرور فارسی ماستودون جامعه ای برای فارسی زبانان در سرتاسر جهان