• لیست سرور های ایرانی

  هرکدام از سرورهای معرفی شده خط و مشی خود را دارا بوده، پس .

  حتماً قبل از ورود به سرور این خط مشی یا قوانین را مطالعه کنید.

  ممکن است برخی سرور ها مخصوص گروه و یا گروه هایی از جمله برنامه نویسان، ورزشکاران و غیره و یا حتی کامیونیتی های خاص باشد. معمولاً این موضوع را در هنگام ثبت نام مشخص میکنند. پس سعی کنید در سروری عضو شوید که مشخصاً با هدف شما همراستا باشد.

  اما در نظر داشته باشید که فارق از اینکه در کدام سرور ثبت نام میکنید میتوانید با همه افراد در همه سرور ها ارتباط برقرار کنید.
  حتی اگر بعد از ثبت نام در سروری به جا به جایی به سرور دیگری فکر کردید، مهاجرت بین سرور ها به راحتی قابل انجام است.

  پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر صفحه راهنمای شبکه اجتماعی ماستودون رو مطالعه کنید

  Persians Mastodonنام سرور
  https://persiansmastodon.com/aboutدامنه
  سروری برای ایرانیان داخل و خارج از کشورتوضیحات
  استرالیا، ایران و جهانمحل تمرکز فعالیت
  خیارنام سرور
  https://khiar.net/aboutدامنه
   خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌ زبانانتوضیحات
  انگلستان، ایران و جهانمحل تمرکز فعالیت
  persadonنام سرور
  https://persadon.com/aboutدامنه
  پراستون یک سرور فارسی ماستادونتوضیحات
  نامشخصمحل تمرکز فعالیت